Πυροσβεστικές Φωλιές

Σας προσφέρουμε Πυροσβεστικές Φωλιές κενές ή πλήρεις πιστοποιημένες σύμφωνα με το EN671-2.

Οι πλήρεις περιέχουν πιστοποιημένο πυροσβεστικό σωλήνα, πιστοποιημένο ορειχάλκινο κρουνό και πιστοποιημένο ακροσωλήνιο τριών θέσεων και είναι βαμμένες με ειδική βαφή για αντοχή σε εξωτερικούς χώρους.

Υπάρχουν επίσης Πυροσβεστικές Φωλιές INOX αλλά και πλαστικές με ανέμη ή μόνο γάντζο ανάλογα με τις απαιτήσεις της επιχείρησής σας.