Παρεντερική Σίτηση

Η παρεντερική σίτιση είναι η ενδοφλέβια χορήγηση δεξτρόζης, αμινοξέων, γαλακτωματοποιημένων λιπών, ιχνοστοιχείων, βιταμινών και μετάλλων σε ασθενείς μη δυνάμενους να λάβουν επαρκή διατροφή από του στόματος. Ασθενείς με πολλαπλές παθήσεις αναπτύσσουν υποσιτισμό εάν αδυνατούν να τραφούν με μια ισορροπημένη διατροφή για περισσότερο από λίγες εβδομάδες.

Οι ασθενείς οι οποίοι ωφελούνται τα μέγιστα από την ολική παρεντερική θρέψη, είναι εκείνοι που διατρέχουν ακραίο διατροφικό κίνδυνο (πχ, πρόωρα νεογνά ή βρέφη τα οποία χρήζουν χειρουργικής επέμβασης, ή ένα 5% ενηλίκων υποψήφιων για χειρουργική επέμβαση που είναι οι περισσότερο διατροφικώς ελλειματικοί).

Στους ασθενείς οι οποίοι μπορεί περιστασιακής να ωφεληθούν από την ολική παρεντερική θρέψη περιλαμβάνονται εκείνοι με φλεγμονώδη εντερική πάθηση, εντερίτιδα λόγω ακτινοβολίας, εντερική απόφραξη και σχετικές εντερικές ασθένειες.