Εντερική Σίτιση

Στην εντερική διατροφή περιλαμβάνονται όλες οι μορφές διατροφικής υποστήριξης μέσω της γαστρεντερικής οδού και γίνεται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς αποκλειστικά. Τα διατροφικά σκευάσματα χορηγούνται μέσω καθετήρα ή στομίας και τα συμπληρώματα διατροφής λαμβάνονται από το στόμα. Η εντερική διατροφή θεωρείται η ιδανικότερη μορφή θρεπτικής υποστήριξης, γιατί χρησιμοποιεί τις φυσιολογικές οδούς πέψης και απορρόφησης.

Οι κατηγορίες ασθενών στους οποίους εφαρμόζεται η εντερική διατροφή είναι οι ογκολογικοί ασθενείς, οι ασθενείς σε κώμα, ψυχιατρικοί ασθενείς με νευρογενή ανορεξία ή βαριά κατάθλιψη, γηριατρικοί ασθενείς και ασθενείς με παθήσεις του ΓΕΣ (Νόσος του Crohn).

Οι στόχοι της θρεπτικής υποστήριξης περιλαμβάνουν:
- Την υποστήριξη ή αποκατάσταση της θρέψης
- Την υποστήριξη ή αποκατάσταση της λειτουργίας των οργάνων του σώματος
- Την ελάττωση των επιπλοκών
- Την ελάττωση της νοσηρότητας και θνησιμότητας λόγω υποθρεψίας
- Την βελτίωση της ανταπόκρισης στη φαρμακολογική θεραπεία
- Την ελάττωση του χρόνου νοσηλείας και του κόστους νοσηλείας