Γυάλινα Πυράντοχα Παράθυρα

Γυάλινα παράθυρα με προφίλ Χάλυβα

Σταθερό πυράντοχο πλαίσιο κατασκευασμένο από σωλήνες χάλυβα βαμμένο με αστάρι, πολυστρωματικό πυρίμαχο γυαλί (απαιτείται συναρμολόγιση). Συμπεριλαμβάνει τις στηρίξεις τζαμιού και όλα τα σχετικά εξαρτήματα.

Ολόκληρη η κατασκευή συνοδεύεται από τα πιστοποιητικά του παραγωγού του τζαμιού, που κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες.

• REI 30 (κατασκευάζονται για εγκατάσταση σε υποπλαίσιο).
• REI 60 (υποπλαίσιο ή ενσωματωμένα σε τοίχους).


Γυάλινα παράθυρα με προφίλ Αλουμίνιου

Σταθερό πυράντοχο πλαίσιο κατασκευασμένο από σωλήνες χάλυβα οι οποίοι καλύπτονται από ειδικά ανοδιωμένο προφίλ αλουμινίου, πολυστρωματικό πυρίμαχο γυαλί (απαιτείται συναρμολόγιση).

Πιστοποιημένο για τις ακόλουθες κατηγορίες για προσάρτιση σε υπο-πλαίσια.

• REI 60 σύμφωνα με εγκύκλιο 91.
• REI 90 σύμφωνα με εγκύκλιο 91.
• REI 120 σύμφωνα με εγκύκλιο 91.