Γυάλινες Πυράντοχες Πόρτες

Με Χαλύβδινο προφίλ

Χαρακτηριστικά:

Γυάλινη πόρτα πυράντοχη κατασκευασμένη από ειδικό προφίλ χάλυβα και βαμμένη σε χρώματα RAL (και τα δύο: το πλαίσιο πόρτας και η δομή του φύλου), πολυστρωματικό πυρίμαχο γυαλί.

Πιστοποιημένη και εγκεκριμένη για τις ακόλουθες κατηγορίες για προσάρτιση σε υπο-πλαίσια.

• REI 30 σύμφωνα με το πρότυπο UNI 9723, μονόφυλλη ή δίφυλλη πόρτα.
• REI 60 σύμφωνα με το πρότυπο UNI 9723, μονόφυλλη ή δίφυλλη πόρτα.

Με Αλουμινένιο προφίλ

Γυάλινη πόρτα πυρασφάλειας κατασκευασμένη από ειδικά ανοδιωμένο προφίλ αλουμινίου (και το πλαίσιο της πόρτας και η δομή του φύλου) και πολυστρωματικό πυρίμαχο γυαλί.

Πιστοποιημένη και εγκεκριμένη για τις ακόλουθες κατηγορίες για προσάρτιση σε υπο-πλαίσια.

• REI 60 σύμφωνα με το πρότυπο UNI 9723, μονόφυλλη ή δίφυλλη πόρτα.
• REI 90 σύμφωνα με το πρότυπο UNI 9723, μονόφυλλη ή δίφυλλη πόρτα.
• REI 120 σύμφωνα με το πρότυπο UNI 9723, μονόφυλλη ή δίφυλλη πόρτα.