Αναπνευστική Συσκευή

Στον Πυροσβεστικό Σταθμό Εργαλείων υπάρχει περίπτωση να σας ζητηθεί Αναπνευστική Συσκευή Διαφυγής.

Εμείς σας προσφέρουμε Αναπνευστικές Συσκευές Διαφυγής, πιστοποιημένες κατά: ΙΜΟ RES. MSC. 98(73) και ΕΝ 1146: 1997 από LLOYDS
Διάρκειας 15 Λεπτών (Φιάλη 3Lt, 210bar)
Πιστοποιημένη για ναυτική χρήση(MED 96/98 EC – SOLAS).Αναπνευστικές Συσκευές - ΔΙΑΤΑΞΗ - ΦΕΚ 2434 Β’ / 12.09.2014

Ανά εννέα (9) πυροσβεστικές φωλιές, στο «ΣΤΑΘΜΟ» της περίπτωσης Β παρ. 1 προστίθεται μία (1) πλήρης αναπνευστική συσκευή που συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης στα ελληνικά, με τις παρακάτω προδιαγραφές:

(1) Ανοικτού κυκλώματος ελάχιστης χωρητικότητας/πίεσης 6l/300 bar, κατασκευασμένη κατά ΕΛΟΤ−ΕΝ−137, με διάταξη για δεύτερη παροχή (εφεδρικός αεροπνεύμονας, προσωπίδα και σωλήνας ελάχιστου μήκους 2 m) των οποίων η ηχητική προειδοποίηση, παρέχει συνεχή ηχητική σήμανση όταν  ενεργοποιείται.
(2) Οι προσωπίδες είναι θετικής πίεσης, πανοραμικές, ολόκληρου προσώπου, με ιμάντα ανάρτησης, διαθέτουν κεφαλοδέματα καθώς και φωνητική μεμβράνη και παραδίδονται εντός κατάλληλης υφασμάτινης θήκης που κλείνει για προστασία από σκόνη, ρύπους κλπ.