Θερμοευαίσθητος γραμμικός πυροσβεστήρας

Παρακολουθείστε video επίδειξης που πραγματοποιήθηκε σε αμαξοστάσιο της ΕΘΕΛ:

https://www.youtube.com/watch?v=iEODWe5-73o

Βασικά Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Τοποθετείται εύκολα από τον Χρήστη. Στηρίζεται σταθερά με τρία μεταλλικά στηρίγματα που φέρουν ελαστική επένδυση.

Περιέχει εγκεκριμένο κατασβεστικό υλικό: Gelled Halocarbon/Dry Chemical Suspension.

Χρησιμοποιείται για την αυτόματη πυρόσβεση ηλεκτρικών πινάκων, θαλάμων μηχανών και γενικά σε κάθε κλειστό περίβλημα που υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης από βραχυκύκλωμα ή διαρροή καυσίμου.

Λειτουργεί αυτόματα με την θερμοκρασία της φλόγας. Από την απότομη άνοδο της θερμοκρασίας δημιουργείται σημειακή ρίξη της πλαστικής σωλήνας του θερμοευαίσθητου γραμμικού πυροσβεστήρα και ταυτόχρονα προκαλείται πιεστική εκτόνωση του κατασβεστικού υλικού που προκαλεί την κατάπνιξη της φωτιάς.

Η πυρόσβεση πραγματοποιείται μέσα σε χρόνο 20 sec από την έναρξη της φωτιάς.

  • Ο Μέγιστος Προστατευόμενος Ογκος για ασφαλή πυροσβεστική εφαρμογή είναι: 1,50 m³.
  • Ο Ελάχιστος 'Ογκος για ασφαλή εκτόνωση της πίεσης είναι: 0,30 m³.
  • Δεν απαιτείται η περιοδική αναγόμωση.
  • Ελέγχεται περιοδικά η ετοιμότητά του θερμοευσθητου γραμμικού πυροσβεστήρα από τον Χρήστη, με βάση το συγκεκριμένο συνολικό βάρος του.
  • Επισκευάζεται και αναπληρώνεται, μετά από την κανονική λειτουργία του.
  • Διατίθενται θερμοευαίσθητοι γραμμικοί πυροσβεστήρες με συνολικά μήκη: 100 cm και 150 cm.
  • Θερμοκρασία Ασφαλούς Αποθήκευσης του Πυροσβεστήρα: -20° C έως 60 ° C.
  • Παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενος έτους, με την άμεση αντικατάσταση ή την επισκευή του προϊόντος.
  • Ο Χρήστης πρέπει να επιστρέψει τα τμήματα του χρησιμοποιημένου προϊόντος που παρουσιάζονται στην εικόνα

Θερμοευαίσθητος γραμμικός πυροσβεστήρας

Νέα προϊόντα

Προσφορές

Το κατάστημα μας