Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης FIRETANK

Το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης FIRETANK σχεδιάστηκε από την τεχνολογική εταιρεία H.A.E.S το έτος 2003, με σκοπό την ασφαλή εφαρμογή του εγκεκριμένου κατασβεστικού υλικού: Gelled Halocarbon/Dry Chemical Suspension που είναι καταχωρημένο στον χρονολογικό κατάλογο για την αντικατάσταση του Halon του Παγκόσμιου Οργανισμού για το Περιβάλλον Enviromental Protection Agency, ως αερόλυμα Β (aerosol B).

Το πιο πάνω κατασβεστικό υλικό, βασίζεται στο άλας APP- ammonium polyphosphate (πολυφωσφορικό αμμώνιο), όταν αυτό πρόκειται να εφαρμοσθεί με παρουσία ανθρώπων κατά την διάρκεια της κατάσβεσης. Το APP μετά από μια ειδική επεξεργασία λειτουργεί ώς αερόλυμα, προωθούμενο από το εγκεκριμένο οικολογικό φθοριούχο αέριο HFC-125 (Pentafluoroethane).

Τα κατασβεστικά μίγματα που χρησιμοποιούνται στο πυροσβεστικό σύστημα FIRETANK, αξιολογήθηκαν το έτος 2003 και έγιναν αποδεκτά στην ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία με Εγκύκλιο Διαταγή του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σύμφωνα με την εν λόγω Διαταγή και ελλείψει Εναρμονισμένου Ευρωπαϊκού Προτύπου για μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα αερολυμάτων, έχει συνταχθεί ειδικός Τεχνικός Φάκελος Ασφαλούς Εφαρμογής, προσαρμοσμένος στις απαιτήσεις των Πυροσβεστικών Διατάξεων 12/2007 και 13/2008.
Η τεχνική περιγραφή της ασφαλούς εφαρμογής του συστήματος πυρόσβεσης FIRETANK, αναπόσπαστο στοιχείο του Τεχνικού Φακέλου, έχει επιλεχθεί τα τελευταία χρόνια από Μηχανικούς Μελετητές για την προστασία χώρων αρχείων, υποσταθμών, χώρων υπολογιστών κ.α. σε πολλά κτίρια.
Αναφέρονται ενδεικτικά:

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΧΕΙΩΝ: ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ,ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΣΑΜΟΥ, ΒΕΡΟΙΑΣ, ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ κ.α.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ HENKEL, ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ, ARLA FOODS, IPSEN, MAILING LOGISTICS, ΠΕΡΠΑ κ.α.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ: ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΖΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΓΝΗ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BSB, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ κ.α.

Από το έτος 2007 η H.A.E.S συνεργάζεται με την Ισπανική Εταιρεία Κατασκευής Εξοπλισμού Αυτόματης Πυρανίχνευσης COFEM.
Ο πιστοποιημένος εξοπλισμός ελέγχου αυτόματης πυρόσβεσης της COFEM, ενσωματώνεται το έτος 2010, στον Τεχνικό Φάκελο Εφαρμογής των πυροσβεστικών συστημάτων με εγκεκριμένα αερολύματα Gelled Halocarbon/Dry Chemical Suspension.

Η Ελληνική Υπουργική Απόφαση 1782/63/1-3-2010 (ΦΕΚ 218Β) καθορίζει περιοριστικά την νομιμότητα στην διαδικασία πιστοποίησης για την σήμανση ασφαλείας CE των συστημάτων ηλεκτρονικού ελέγχου αυτόματης πυρανίχνευσης/κατάσβεσης και για τον λόγο αυτό, από τον Απρίλιο 2010, παρουσιάζουμε με ασφάλεια τον τυποποιημένο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στο σύστημα FIRETANK, όπως πιστοποιείται από τον Διαπιστευμένο Φορέα της Ισπανίας με αριθμό αναγνώρισης: 099

Ο πιστοποιημένος εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στα πυροσβεστικά συστήματα FIRETANΚ της H.A.E.S είναι:

1. Ο πίνακας ελέγχου αυτόματης πυρόσβεσης με κωδικό: CLVR 02 Ext
2. Ο ανιχνευτής καπνού με κωδικό: A35BST
3. Το κομβίο χειροκίνητης εκτόνωσης με κωδικό: PUC-DR
4. Το κομβίο καθυστερησης ή ακύρωσης της αυτόματης και της χειροκίνητης πυρόσβεσης με κωδικό: PUC-PR
5. Το κουδούνι 6" με κωδικό: ΑΗ-917

Εξ' άλλου είναι γνωστό, ότι από το έτος 2009, η H.A.E.S εφαρμόζει τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 304/2008/EEC για τον περιορισμό στην χρήσης και εκπομπή των οικολογικών φθοριούχων αερίων HFC's.
Από το έτος 2010 και σύμφωνα με τις εξελίξεις, γίνεται επιτακτική για τους προστευόμενους χώρους άνω των 50 m3, η εφαρμογή μιγμάτων Gelled Halocarbon/Dry Chemical Suspension (αερολύματα PGA) με νέα υπολογιστική βάση που βασίζεται στις κατασβεστικές συγκεντρώσεις του στερεού συστατικού APP που κυμαίνονται, από 50 gr/m3 εως 100 gr/m3.

Στα μίγματα αυτά, η συμμετοχή του οικολογικού αερίου HFC ελαχιστοποιείται και έτσι η συγκέντρωσή του, φθάνει σε επίπεδα πολύ μικρότερα του χαμηλότερου ορίου τοξικότητας (LOAEL).

H Η.Α.Ε.S σηματοδοτεί πλέον την χρήση των συγκροτημάτων πυροσβεστικών γεννητριών φυσικού αερολύματος PHAG, χωρητικότητας 12 Lit που φέρουν γόμωση APP βάρους 2500-3000 gr, χωρίς πίεση και λειτουργούν με εξωτερική προώθηση του οικολογικού αερίου HFC (dispersed aerosol generators).

Στις εφαρμογές με εξωτερική προώθηση, το πυροσβεστικό σύστημα FIRETANK διαθέτει αυτόματο/χειροκίνητο πιλοτικό συγκρότημα, χωρητικότητας 12 Lit που περιέχει καθαρό οικολογικό αέριο υπό πίεση 12-15 bar και λειτουργεί σαν πιλότος προώθησης και ψύξης του αερολύματος ΑPP

O χρόνος εκτόνωσης της σταθερής πυροσβεστικής γεννήτριας PHAG 12 Lit, έχει καθορισθεί από την κατασκευή της σε 30 sec το πολύ και ο προστατευόμενος χώρος (κλειστό περίβλημα) που καλύπτει, κυμαίνεται από 35 εως 50 m3, ανάλογα με την εφαρμογή.

Η γεννήτρια PHAG εκτονώνει το περιεχόμενό της μέσω ενός μόνο ακροφυσίου διασποράς, 7 κατευθύνσεων.

Από το έτος 2010, τα πυροσβεστικά συστήματα FIRETANK κατασκευάζονται με την χρήση πιστοποιημένων δοχείων που παράγονται στο εργοστάσιο PYR*SOS, το οποίο εδρεύει στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.