Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης FIREPOT
Το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης FIREPOT, είναι μία βιομηχανικά δοκιμασμένη, ασφαλής και οικονομική λύση, για την ασφαλή αυτόματη πυρόσβεση σε κλειστούς επικίνδυνους χώρους μικρού όγκου (περιβλήματα).

Το σύστημα περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα πυροσβεστικά συγκροτήματα χαμηλής πίεσης λειτουργίας, τα οποία περιέχουν κατά περίπτωση ένα από δύο εγκεκριμένα κατασβεστικά υλικά:
α. Μίγμα Gelled Halocarbon/Dry Chemical Suspension (αερόλυμα Β)
β. Εγκεκριμένο Αέριο Πενταφθοροαιθάνιο HFC-125)
γ. Εγκεκριμένο Αέριο Επταφθοροπροπάνιο HFC-227ea (FM-200)

Τα πυροσβεστικά συγκροτήματα διαθέτουν την υποδομή, ώστε να διασυνδέονται σε ένα ενιαίο υδραυλικό δίκτυο (interconnection), κατά τρόπο που να αποκλείονται οι διαρροές και η άσκοπη εκτόνωση του κατασβεστικού μέσου.

Το σύστημα FIREPOT εφαρμόζεται άριστα για την προστασία των επικίνδυνων χώρων, όπως οι ηλεκτρικοί πίνακες, τα ψευδοδάπεδα και οι ψευδοροφές χώρων Η/Υ, οι σήραγγες των καλωδιώσεων, οι θάλαμοι των μηχανών, οι χώροι φόρτισης συσσωρευτών κ.α.

Γενικά εφαρμόζεται σε κάθε χώρο μικρού όγκου μέχρι 20 m³, στους οποίους οι επικρατούσες θερμοκρασιακές συνθήκες, φθάνουν μέχρι το φυσιολογικό όριο των 55-60° C.

H γκάμα του αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης FIREPOT περιλαμβάνει αυτοτελή συγκροτήματα, χωρητικότητας:
1,25 Lit/0,90 Kgr - 2,5 Lit/1,8 Kgr - 4,5 Lit/3 Kgr  - 7,5 Lit/6 Kgr - 14 Lit/12 Kgr

Θεωρείται “οικολογικό πυροσβεστικό σύστημα", σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 517/2014/ΕΚ, για την χρήση των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, όταν η μεγαλύτερη αποθηκευμένη ποσότητα φθοριούχου αερίου σε μία χρήση, δεν υπερβαίνει το βάρος των 3 Kgr.

To σύστημα είναι αποδεκτό κατά την εφαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας Πυροπροστασίας, ως ενα σύστημα τοπικής εφαρμογής και βάσει της ισχύουσας Πυροσβεστικής Νομοθεσίας εφαρμόζεται, με την θεώρηση τεχνικού φυλλαδίου εφαρμογής του, από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και με ευθύνη του κατασκευαστού, ελλείψει σχετικού Εναρμονισμένου Ευρωπαϊκού Προτύπου.

Τα χρησιμοποιούμενα κατασβεστικά υλικά παρουσιάζουν εξαιρετικές κατασβεστικές, καταπνικτικές και αντιεκρηκτικές ιδιότητες για κάθε είδος φωτιάς, στερεών, υγρών, αερίων καυσίμων, μετάλλων, παρουσία ηλεκτρικής τάσης.

Δεν προκαλούν διαβρώσεις στον προστατευμένο εξοπλισμό και ειδικά το πρώτο (αερόλυμα Β) έχει την ιδιότητα να περιορίζει τα τοξικά υποπροϊόντα καύσης, ενώ τά άλλα δύο (αέρια) δεν αφήνουν στερεά κατάλοιπα.

Το σύστημα πυρόσβεσης FIREPOT, ανιχνεύει γραμμικά την φωτιά εκεί που ακριβώς εκδηλώνεται και σε πολύ αρχικό στάδιο της. Αυτό πραγματοποιείται με τον πνευματικό αισθητήρα του, την θερμοευαίσθητη πλαστική σωλήνα HBT που λειτουργεί με θερμική αντιστάθμιση της πίεσης του κατασβεστικού μέσου (Heat Balance Tube).

Η θερμοευαίσθητη σωλήνα εγκαθίσταται μέσα στον προστατευμένο χώρο, ευρισκόμενη σε κατάλληλη απόσταση από κάθε πιθανή εστία φωτιάς.

Η γρήγορη αύξηση της θερμοκρασίας από την φωτιά, σε συνδυασμό με την απότομη αύξηση της πίεσης του κατασβεστικού μέσου, επιφέρει την ταχύτατη σημειακή ρήξη της σωλήνας HBT.

Από την οπή που δημιουργείται, προκαλείται η «βίαιη» εκτόνωση του κατασβεστικού μέσου, από το (τα) δοχείο (α) αποθήκευσης του και στην συνέχεια η ολική κατάκλυση του προστατευόμενου χώρου.

Με την χρήση ειδικής μεταλλικής προστασίας της θερμοευαίσθητης σωλήνας HBT και σε συνδυασμό με το κατασβεστικό υλικό Gelled Halocarbon/ Dry Chemical Suspension, το σύστημα FIREPOT λειτουργεί στοχευμένα με τοπική εφαρμογή.

Ακολούθως παρουσιάζονται μερικές εφαρμογές επιτυχούς χρήσης (references):

Από έτος 2005, το αυτόματο σύστημα FIREPOT, χρησιμοποιήθηκε στα εργοστάσια ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ και SELLER HELLAS ΑΒΕΕ, ως βιομηχανική Πυροσβεστική Λύση για βασικά προϊόντα τους, λόγω της ασφαλούς εγκατάστασης και της εξαιρετικής τεχνικής υποστήριξης του συστήματος, από τους τεχνικούς των, με ελάχιστη εκπαίδευση.

Μεταγενέστερα, εγκατατάθηκαν, λειτουργούν και συντηρούνται έκτοτε, αυτόματα συστήματα FIREPOT σε αρκετά κτίρια, κυρίως στους ηλεκτρικούς πίνακες ή σε racks ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ενδεικτικά αναφέρουμε, το οικοδομικό συγκρότημα "ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ", το Θέατρο "ΟΛΥΜΠΙΑ" της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και το ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ "ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ".

Τα πιο πάνω συστήματα επιλέχθηκαν και εγκαταστάθηκαν από Μηχανικούς, με καθαρά οικονομοτεχνικά κριτήρια σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότητα τους σε βάθος χρόνου, κρίθηκαν ανταγωνιστικότερα έναντι κάθε άλλης προτεινόμενης λύσης. 

Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης FIREPOT

Νέα προϊόντα

Προσφορές

Το κατάστημα μας